هایپر مارکت سبد


    این سوپر مارکت با متراژ ۵۲۰ متر مربع در شهر قم با کاربری سوپر مارکتی واقع شده است . در این سوپر مارکت قفسه بندی فروشگاهی ، صندوق های فروشگاهی و چرخ خرید فروشگاهی از شرکت مونوشلف و بخش یخچال های آن که شامل یخچال ایستاده روباز مدل Nisus 4 و فریزر خوابیده مدل Avenis از شرکت اکمی کولانت استفاده گردیده است .

     

    Back To Top