هایپرمی کرج


    هایپر مارکت هایپرمی (شعبه کرج) :

         این پروژه به مساحت تقریبی ۲۳۰۰ مترمربع در دو طبقه واقـع در کرج منطقه عظیـمیه واقع شده است . همانند دیگر شعبات هایپرمی تمامی مراحل طراحی و تجهیز محصولات این شعبه هم توسط شرکت دینادیزاین ، مونوشلف و اکمی کولانت تاًمین گردیده است .

    کاربرد این شعبه هم شامل خدماتی از قبیل : سوپر مارکتی ، آرایشی و بهداشتی ، میوه و سبزیجات ودیگر خدمات می باشد . قفسه های فروشگاهی ، قفسه بخش میوه و سبزیجات و صندوق فروشگاهی مورد استفاده در این شعبه تمامی از شرکت مونوشلف تاًمین گردیده است .


     

    Back To Top