فروشگاه های اتکا – شعبه پیروزی


  فروشگاه اتکا (شعبه تهران) :

       این پروژه به مساحت تقریبی ۱۲۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران منطقه پیروزی می باشد که کاربری آن همانند دیگر هایپر مارکت ها شامل بخش های : سوپر مارکتی ، آرایشی و بهداشتی ، پروتئینی ، میوه و سبزی و … می باشد .

  طراحی و اجرای این پروژه تماماً توسط نیروی متخصص و مجرب شرکت دینا دیزاین صورت گرفته است و از محصولات ارائه شده در این شعبه میتوان از قفسه های فروشگاهی ، قفسه میوه و سبزیجات و صندوق های فروشگاهی از شرکت مونوشلف میتوان نام برد و همچنین از دیگر محصولات مورد استفاده که میتوان یخچال های فروشگاهی می باشد که شامل :

  یخچال های روباز ایستاده مدل Nisus 4؛  یخچال های شیشه خم مدل Marina Y-Y ؛ فریزر درب دار مدل Magicool

  که تمامی این محصولات توسط شرکت اکمی کولانت تاًمین و اجرا شده است .


  Back To Top