تارا مارکت شعبه شهروند – بندرعباس


    تارا مارکت (شعبه شهروند) :

         مساحت این پروژه ۹۰۰ مترمربع می باشد . این شعبه هم همانند دیگر شعبات تارا مارکت در شهر بندر عباس واقع شده است . مرحله طراحی تا اجرای این پروژه تماماً توسط شرکت دینا دیزاین ، مونوشلف و اکمی کولانت انجام گرفته است . محصولات استفاده شده نیز در این شعبه همانند دیگر شعبات تارا مارکت می باشد .


     

    Back To Top