تارا مارکت شعبه داماهی – بندرعباس


    تارا مارکت (شعبه داماهی بندر عباس) :

         از دیگر پروژه های شرکت دینا دیزاین میتوان به شعبات تارا مارکت در شهر بندر عباس نام برد . این پروژه به مساحت تقریبی ۱۲۰۰ مترمربع واقع در شهر بندر عباس می باشد که تماماً توسط نیروی متخصص طراح و مجریان مجرب صورت گرفته است .

    محصولات مورد استفاده در این شعبه شامل قفسه های سوپر مارکتی و صندوق های فروشگاهی از شرکت مونوشلف می باشد و همچنین از دیگر محصولات برودتی و یخچال های صنعتی که استفاده شده است از شرکت اکمی کولانت که شامل محصولاتی همچون : یخچال های ایستاده روباز مدل  Nisus 5؛ فریزر درب دار مدل Snowball؛  فریزر خوابیده مدل Kados.
    همچنین طراحی بخش آرایشی این شعبه که با (MDF) انجام گرفته است توسط شرکت دینا دیزاین طراحی و اجرا شده است .


    Back To Top