مانکن های تعاملی

مانکن‌های فروشگاهی آدیداس با قابلیت تعامل دوسویه

 شرکت آدیداس در زمینه‌ی ویترین فروشگاهی به نوآوری جالبی دست زده است: این نوآوری شامل دیوار لمسیِ خاصی با قابلیت برهم‌کنش Interactive است، و این به مشتری‌هایی که از…

ویترین مغازه مد

دکور بدیع فندی در لندن