news

چهارمین کنفرانس خرده فروشی ایران

چهارمین کنفرانس و همایش خرده فروشی در سالن اجلاس هتل المپیک در تاریخ های ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۱ برگزار شد . در طی این کنفرانس که همراه…